mandag 6. januar 2014

Forsvarsminister Søreide: Det norske forsvaret er for svakt!

Norges nye Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at forsvarets evne til å forsvare Norge er svekket etter 10 år med tunge internasjonale operasjoner.  I et foredrag for Oslo militære samfun 6. januar varsler hun full gjennomgang av beredskapen.

Hun varslet også at Norge ønsker å bli vertsland for NATOs såkalte høyprofil-øvelse i 2018, NATOs største manøver i fredstid som holdes hvert tredje år.

- Selve ryggraden, evnen til å forsvare Norge og allierte i krise og krig med utholdenhet og dybde i strukturene, er ikke så solid som vi kunne ha ønsket, sa Søreide i foredraget.

15 europeiske NATO-land har kuttet mer enn 10 prosent i forsvarsutgiftene siden 2008. Noe annet som bør bekymre oss, er at hele 11 land i alliansen bruker under 10 prosent av budsjettet på nyinvesteringer. De europeiske alliertes forsvarsevne er med andre ord redusert. Og ikke nok med det, denne utviklingen forsterker også byrdefordelingsproblemet ytterligere, la hun til.

Søreide varslet også at Norge for første gang også skal delta i USAs store Stillehavs-øvelse i 2014.

Nordisk forsvarssamarbeid

Sørheim sier følgende om Nordisk forsvarssamarbeid "Regjeringen vil fortsette å prioritere det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet (NORDEFCO). I 2014 har vi formannskapet og det gir oss mulighet til å påvirke innretningen på samarbeidet.

Også nordisk kapabilitets- og materiellsamarbeid forblir en sentral del av forsvarssamarbeidet. At regjeringen så seg nødt til å avbryte den felles anskaffelsen av artillerisystemet Archer, handler ikke om en nedprioritering av verken nordisk eller norsk-svensk samarbeid. Et eksempel er at vi dagen før underskrev en avtale om nordisk samarbeid om drift og vedlikehold av transportfly.

Et annet eksempel jeg særlig vil peke på i norsk-svensk samarbeid, er CV 90, nye panservogner til Hæren, som vi anskaffer fra svensk forsvarsindustri. Dette er på en måte Hærens «kampflyprosjekt» - til en verdi av mer enn 6 milliarder kroner er det den største investeringen i Hæren noensinne. 
De nordiske landene skal fortsatt prioritere felles evne til å stille effektive styrkebidrag til internasjonale operasjoner. Gjennom deltakelse i Afghanistan, har samarbeidet særlig på logistikksiden gitt viktig lærdom. Vi skal bygge på dette.

For meg er nordisk samarbeid ensbetydende med økt operativ effekt til bedre pris. Jeg ønsker meg konkrete og praktiske samarbeidsområder. Det betyr mer øving og trening på tvers av landegrensene, også med tredjeland".


Les mer her:

2 kommentarer:

  1. Väl talat av en Norsk försvarsminister. När Sveriges försvarsminister öppnar munnen känner jag oftast bara en bottenlös skam och uppgivenhet.

    SvarSlett
  2. En av de bedre talene en norsk forsvarsminister har holdt de 10 siste årene. Det blir spennende å se hvorvidt hun greier å leve opp til det hun sier i talen...

    SvarSlett