lørdag 21. september 2013

Norske spesialstyrker skulle slå til mot russiske fartøy i hemmelig aksjon

Snart åtte år etter at en militær krisesituasjon oppsto mellom Russland og Norge, publiserte TV2 tidligere i høst hva som skjedde da norske spesialstyrker i oktober 2005 i all hemmelighet sto klare til å bordre russiske fartøy som hadde drevet ulovlig fiske i norsk territorialfarvann ved Bjørnøya.

Den offisielle versjonen av dramaet som utspant seg var at 20 norske politifolk var på vei med helikopter «for å sette hardt mot hardt». 

Men i virkeligheten var det en langt større styrke fra Forsvarets spesialkommando (FSK) som ble sendt nordover.
 
Daværende sysselmann på Svalbard, Per Sefland, bekrefter i dag hendelsen, men ønsker ikke å si noe om hvorfor norske myndigheter fortalte offentligheten at det var politifolk som ble brukt.
 

Sendte 70 spesialsoldater nordover

 

Den militære aksjonen fant sted bare få dager etter at den russiske tråleren «Elektron» hadde stukket av fra den norske Kystvakten med to norske fiskeriinspektører ombord.

Kapteinen på omlastingsskipet «Dimitrij Prokramovitsj» ville ikke etterkomme Kystvaktens ordre om å følge med til Tromsø, og Forsvarets fellesoperative hovedkvarter i Stavanger ga Hærens jegerkommando (HJK) på Rena ordre om å etablere en kommandogruppe og en bordingsstyrke. Sjefen for HJK anbefalte at FSK måtte settes inn for oppdraget.

Dagen etter at en styrke på 70 spesialsoldater ble fløyet opp til Banak flystasjon i Finnmark, ble situasjonen tilspisset: Russerne nektet å betale bøtene som daværende sysselmann Sefland hadde skrevet ut for det ulovlige fisket, og hevdet at de hadde fått instrukser om å forholde seg til russisk lov i området.

På norsk side ble saken betraktet som prinsipielt viktig fordi det dreide seg om å håndheve suverene rettigheter i Svalbards territorialfarvann, men samtidig var Forsvarets landsdelskommando på Reitan utenfor Bodø klar over at den russiske Nordflåten kunne gripe inn militært.

Spesialstyrkene fikk deretter beskjed om å ta seg til Bjørnøya med ett av Kystvaktens skip, og det høyst sensitive oppdraget måtte godkjennes av Forsvarsdepartementet, som understreket at det ikke skulle nevnes med ett eneste ord at FSK var involvert.

Da Sysselmannen gjorde det klart at han ikke ville beordre en bevæpnet militæraksjon mot de russiske fartøyene, ble de 70 spesialsoldatene sendt tilbake til Rena fra kystvaktskipet og Banak. Og to dager senere løste situasjonen seg ved at rederiene til de russiske fartøyene stilte økonomisk sikkerhet, og de kunne forlate området.


Hendelsen er omtalt på TV2 sine nettsider HER  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar