fredag 26. juli 2013

24 russiske fly identifisert i år av det norske forsvaret

Til nå i år har Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) identifisert 24 russiske fly. Av disse har forsvaret "scramblet" 15 av flyene, det vil si foretatt utrykning med norske beredskapsfly

I følge FOH er dette et lavere antall enn første halvår 2012, men et høyere antall enn siste halvår 2012. Aktiviteten varierer mye gjennom året, og det er ikke grunnlag for å si noe foreløpig om dette representerer en økning eller nedgang i forhold til foregående år.

På 1980-tallet var det opp mot 500 til 600 identifiseringer årlig. Da Sovjetunionen ble oppløst falt tallet drastisk, og ved årtusenskiftet ble det kun identifisert tre-fem fly årlig. I 2007 økte antall utrykninger med 260 prosent og antall identifiseringer 530 prosent fra året før.

I følge FOH har en del av de russiske flyene de siste gått lengre mot nord enn tidligere, slik at de ikke har blitt identifisert av norske fly. Mye av årsaken til færre identifiseringer og utflyginger skyldes en endret basestruktur i Russland, hvor eskortefly, som tidligere fulgte bombefly og tankfly til nord av Finnmark nå snur før de passerer 30 grader øst, uttales det fra FOH

I fjor ble det ble gjort 41 utrykninger og 71 identifiseringer, noe som er på nivå med 2007-2009.

Økningen har skjedd parallelt med daværende president Putins signaler sommeren 2007 om at man skulle øke den internasjonale tilstedeværelsen. Dette førte til en sterk økning i russisk flyaktivitet sensommeren og høsten 2007. Aktiviteten stabiliserte seg i 2008 og det har vært den samme aktivitet i nærområdene til Norge også i 2009, 2010 og 2011 uten at dette kan leses direkte av antallet identifiserte fly.

FOH ser at det er et godt treningsnivå, og det gjennomføres til dels kompliserte flyoperasjoner over store avstander – for eksempel strategiske flyvninger fra Engels-basen ved Saratov nesten nede ved Kasakhstan, opp gjennom nordvest-Russland til Kolahalvøya, forbi norskekysten og ned i Nordsjøen. Under slike flyvninger er det nødvendig med luft-til-luft-tanking på grunn av de store avstandene.

Antall identifiseringer av russiske fly.
 • 2012: 71 russiske fly identifisert
 • 2011: 48 russiske fly identifisert
 • 2010: 37 russiske fly identifisert
 • 2009: 77 russiske fly identifisert
 • 2008: 87 russiske fly identifisert
 • 2007: 88 russiske fly identifisert
 • 2006: 14 russiske fly identifisert
 • 2005: 23 russiske fly identifisert
 • 2004: 11 russiske fly identifisert
 • 2003: 22 russiske fly identifisert
 • 2002: 10 russiske fly identifisert
Kilder.  

1 kommentar:

 1. Bra med kartläggning! Speciellt när detta ikke är nåen öppenhet om detta i Sverige...

  /Oscar J

  SvarSlett