fredag 7. mars 2014

NATO øvelse med 16.000 mann i Nord-Norge


I dag starter NATO øvelsen Cold Response i Nord-Norge. Cold Response 2014 er en øvelse som involverer alle forsvarsgrenene og som gjennomføres i Norge annet hvert år. Målet er å trene på krisesituasjoner under krevende vinterforhold. Øvelsen pågår fra 7.-21. mars.
16 000 soldater fra 15 nasjoner deltar i øvelsen. Cold Response er den største «joint combined-øvelsen» i Europa. Det vil si øvelser hvor representanter fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet, Hæren og spesialstyrkene deltar, og som blir ledet av et hovedkvarter

Det er kun Norge som i NATO-sammenheng gjennomfører denne typen store «live» øvelser med soldater på bakken. I NATO har det blitt mer vanlig med øvelser som foregår via datamaskiner.

I tillegg til Norge deltar 15 nasjoner på øvelsen. Det kommer styrkebidrag fra Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Irland, Estland, Litauen, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, USA, Tyskland og Storbritannia. Bidragene er i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker. I tillegg kommer deltakelse fra NATO. 

Dette er også den største øvelsen som det svenske forsvaret deltar i 2014. Ca 1400 soldater fra Sverige deltar.

Øver i krevende vinterforhold

Cold Response 2014 er en norsk øvelse, hvor Norge inviterer nasjoner for å øve på høyintensive kriseoperasjoner under krevende vinterforhold. Målet er å øve på krise- og krigssituasjoner under krevende vinterforhold. For de aller fleste er store mengder snø, isete veier og lave temperaturer en helt ny utfordring.

I tillegg til krevende værforhold, får soldater fra ulike nasjoner øvd seg på å mestre felles språk og prosedyrer, som er helt nødvendig for å drive militære operasjoner sammen. På den måten vil både Norge og samarbeidslandene være enda bedre rustet til å stå sammen i en eventuell krisesituasjon.

Det også vært spekulert på om situasjonen i Ukraina vil påvirke øvelsen. Les mer om dette her:
Link til informasjon om øvelsen på Forsvarets nettsider finner du HER
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar