onsdag 17. juli 2013

Ute, hjemme eller begge deler? – en sammenlikning av norsk, svensk og dansk forsvarsstruktur

Denne rapporten som Forsvarets forskningsinstitutt utga for 1 1/2 år siden sammenlikner utviklingen i forsvarssektoren i Norge, Sverige og Danmark. Den viser hvordan de tre landene prioriterer utenlandsoperasjoner mot innenlands forsvar, og hvordan forsvarspolitikken/ - strukturen har forandret seg i de senere årene. Et viktig kjennetegn er at alle de skandinaviske landene har gjennomført en massiv volumreduksjon på hærsiden. I Sverige er hæren blitt redusert med 93 % i tidsrommet 1990-2010, de tilsvarende tallene for Norge og Danmark er på 92 % og 82 %.

Rapporten påpeker at forsvaret under den kalde krigen var temmelig lik i de tre landene. Men spesielt de siste ti årene  er det blitt store forskjeller. Danmark prioriterer utenlandsoperasjoner over hjemmeoppgaver og forandrer forsvaret deretter. Norge vektlegger nordområdene og prioriterer hjemmeforsvaret. Sverige jobber for en mellomløsning og prøver å gjøre begge deler på en gang.

I alle tre land blir forsvaret endret til et innsatsforsvar med færre, mer profesjonelle og tilgjengelige soldater. Tungt materiell erstattes med lettere, mobilt materiell. Bak endringene ligger både sterk kostnadsvekst og endrede sikkerhetspolitiske vurderinger. I stedet for å vurdere årsakene til utviklingen kartlegger rapporten konsekvensene, det som faktisk har skjedd de siste årene i Norge, Sverige og Danmark.

Les mer i rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt 2011: Ute, hjemme eller begge deler? – en sammenlikning av norsk, svensk og dansk forsvarsstruktur

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar